IVF-FEI gara

Eusko Jaurlaritzak bere baitan definitutako gizarte- eta ekonomia-garapenerako politikei finantza-babesa emateko martxan jarri duen tresna eraginkorra da Finantzen Euskal Institutua. Beraz, Eusko Jaurlaritzaren politika ekonomikoa transmititzeko tresna da.

Bere jarduerei balioa emateko asmoz, EAEko ekoizpen-sektoreei laguntzen die beren finantza-beharrizanak finkatzen, gure inguruko gainerako ekonomia- eta finantza-agenteekin lankidetzan aritzeko gogo betez.

Horretarako, hainbat jarduera-lerro jorratzen ditu EAEko enpresetan inbertsioa, nazioartekotzea, hazkundea, ekintzailetza eta berrikuntza sustatuko duten proiektuetan.

Finantzen Euskal Institutua Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailera atxikitako zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da. Bere helburua EAEko finantza-politikako eta kreditu publikoko tresna gisa jardutea da.

218/2008 Dekretuaren bidez onartutako Estatutuek bere eginkizunak, egitura eta funtzionatzeko araubidea arautzen dute.

Proposatutako helburuak lortzeko, Finantzen Euskal Institutuak honako zeregin hauek egingo ditu, besteak beste:

  1. Kredituak eta abalak ematea erakunde eta enpresa publiko nahiz pribatuei.
  2. Sozietate-kapitalean parte hartzea, edo finantza-laguntza ematea finantzatzen laguntzen duten sozietateei, eta, bereziki, elkar bermatzeko sozietateei.
  3. Sustapenerako finantzaketa bideratu eta kontrolatzea. Horretarako, bere kapitalean parte hartuko dute edo bestelako finantzaketa egingo da, Eusko Jaurlaritzak onartutako sektore-politiken esparruan.

Administrazio Kontseilua Institutuko gobernu-organo nagusiena da. Bertan, kontseiluburua eta sei kide daude:

Kontseiluburua

Kideak

Idazkaria (ez da kidea)

  • Mónica Lira Gómez (Aholkularitza Juridikoaren Arlo-Arduraduna)

Administrazio Kontseiluak dauka eskumen nagusia Institutuaren jarduera-lerro nagusiak zehazteko, urteko kontuak eta aurrekontuak onartzeko, eman beharreko abal eta kreditu-eragiketen ezaugarriak eta baldintza orokorrak zehazteko, zorpetze-programa ezartzeko, beste erakunde batzuekin hitzarmenak baimentzeko, eta merkataritza-sozietateen kapitaleko partaidetza erabakitzeko.

Finantzen Euskal Institutuko egungo plantillan, Lanpostuen Zerrenda honekin (LZ), hamaika pertsonak osatzen dute, honako erantzukizun-arlo hauetan antolatuta:

KARGO PUBLIKODUNEN BURUZKO INFORMAZIOA.