Gardentasuna FEI

Urteko kontuak

Betetzeari buruzko memoria

Finkatuz Funtsea Euskadiko enpresa handietan epe luzeko finantza-partaidetzak eskuratzea, besterentzea eta kudeatzea, hemen errotuta jarraituko dutela eta euskal produkzio-ehun osoan trakzio-izaera izango dutela bermatzeko tresna da

Orobat, FEIk, tresna abian jarri duenak, jada onartu ditu administrazio-kontseiluan partaidetza-erabakiek, erabateko gardentasun-irizpideak betez, zehatz-mehatz jarraituko dituzten inbertsio-printzipioak, bai inbertitzeko hasierako erabakiari dagokionez, bai partaidetzak edukitzen diren denboran horien indarraldiari dagokionez.

Kapitalean sartzeko oinarrizko irizpide nagusiak hurrengoak dira:

  • Enpresaren tamaina: 100 milioi eurotik gorako fakturazio-bolumena eta gutxienez 50 langile dituena.
  • Forma juridikoa: egoitza soziala Euskadin duten kapital-sozietateak eta kooperatibak, baita sozietate anonimo kotizatuetan dutenak ere. Ez da parte hartu beharko, aldi berean, talde bateko kide diren enpresetan.
  • Euskadin errotzea. Errotze kontzeptua enpresaren zerga-egoitzari edo enpresaren establezimendu iraunkorrari lotuta egongo da. Partaidetzaren bokazioa irautea da, eta, beraz, ez dago denbora-mugarik.
  • Krisian dauden enpresak: baztertuta.
  • Sektore estrategiko lehenetsiak: Aeronautika, Elikadura, Automozioa, Biozientziak, Eduki Digitalak, Ekoindustriak, Energia, Makinaria, Produktu edo instalazio siderurgikoak, Teknologia elektronikoak eta informazioaren teknologiak, eta Garraioa, mugikortasuna eta logistika.
  • Partaidetzaren gehieneko ehunekoa kartera osoari dagokionez:arriskuaren dibertsifikazioa, eta sektore-eremu jakin batean % 30etik gorakoa ez izatea.
  • Due Diligence: lege-arriskuen analisia.FEIk soilik parte hartuko du aplikatzekoa zaien araudi osoa errespetatzen duten, kudeaketa onaren eta gobernu onaren printzipioak errespetatzen dituzten, portaera onaren kodeak edo kode etikoak dauzkaten eta ezartzen dituzten eta ingurumen-alderdiak errespetatzen dituzten enpresetan.

Finkatuz Funtsa kudeatzeko "FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A." sozietate publikoa sortzeko baimena eman dio. Sozietatearen fundazio-kapitala 160M/€ da eta honen estatutuak hemen aurkitu daitezke.

Finkatuz sozietatearen estatutuek ezartzen dituzte, besteak beste, Finkatuz sozietatearen kapital sozialean sartzeko balorazio-prozesua arautzen duten terminoak eta baldintzak, eta partaidetzako sozietateetan jarduteko jarraibideak ere (aurrerantzean, batera, "Inbertsio-Irizpideak"). Inbertsio Irizpideak betetzeko eta Finkatuz enpresan sartzeko balorazio-prozedura errazteko, honek Finkatuzen Estatutu Sozialen 7. artikuluan aurreikusitako dokumentazio emango dio:

  1. Enpresaren kontu-auditorea ez den aditu independente batek (inbertsio-banku batek edo ospe handiko "corporate-finance" eragiketetan espezializatutako sozietate batek) txosten ekonomiko-finantzarioa, zehaztutako enpresaren merkatu-balorazioa jasotzen duena.
  2. Plan Estrategikoa (enpresa-estrategia eta negozio-plana).
  3. Merkataritza, lan, zerga eta finantza arloko legezko arriskuen azterketari buruzko txostena ("Vendor Due Diligence"), ospe handiko eskuratze-eragiketetan espezializatutako enpresek egina.

Eskatutako txostenak egiteari lotutako kostuak enpresak ordainduko ditu. Hala ere, inbertsio-eragiketa gauzatzen ez bada, kostu horiek konpentsatu ahal izango dira, betiere baldintza jakin batzuk betetzen badira (eragiketa ez gauzatzea Finkatuz erabakiz, gastuak eragiten dituzten txostenek adierazitako baldintzak betetzea eta gastuak behar bezala justifikatuta eta egiaztatuta egotea).

Abenduaren 27koa, 13/2019 Legea (Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenaren) hamabigarren xedapen gehigarrian aurreikusitako betebeharrak betez, Finkatuz funtsaren kudeaketari buruzko urteko memoria aurki daiteke hemen.

Erakunde honek ez du higiezinik jabetzan eta ez du ondasun higiezinen gainean eskubide errealik.